CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

 

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà B
Số điện thoại: 02073.812.226

I. Sơ lược đặc điểm tình hình
1. Đặc điểm, tình hình
Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện, là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các Khoa, Phòng;
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện;
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện;
- Phòng Kế hoạch tổng hợp đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được cơ quan giao phó.

 

 

*Lãnh đạo:

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Thạc sỹ Bác sỹ Trịnh Thị Huyền

 

 

 2. Chức năng nhiệm vụ của phòng

- Chức năng nhiệm vụ được giao, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện;
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo;
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện;
- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện;
- Phối hợp các phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới;
- Tổ chức thực hiện công tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước;
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;
- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện;
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên;
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, ứng dụng CNTT được Bộ, Sở ngành, Lãnh đạo bệnh viện phân công. Quản lý hệ thống mạng, máy chủ, máy tính và máy in, thiết bị văn phòng, thiết bị mạng  toàn bệnh viện.
  
II. Thành tích đạt được
          Qua công tác năm 2023, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Ban lãnh đạo Bệnh viện giao cho.
          Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo Bệnh viện. Nhiệm vụ Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp  tham  mưu cho Ban Giám Đốc về việc xây dựng kế hoạch bệnh viện sát với thực tế của Bệnh viện. Nắm bắt các mô hình bệnh tật của Bệnh viện hạng II. Hướng dẫn các Khoa Phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt  công tác của Bệnh viện theo tháng, quý, năm, sát với yêu cầu của công tác khám chữa bệnh.
          Luôn tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện, đánh giá thực hiện  nhiệm vụ theo  quý cụ thể. Định kỳ kiểm tra các Khoa Phòng về thực hiện quy chế Bệnh viện. Phối hợp với Khoa Dược kiểm tra chế độ Bệnh án, chế độ khám bệnh, kê đơn, làm Bệnh án, chế độ hội chẩn … kịp thời chấn chỉnh những sai sót chuyên môn.
          Tổ chức đào tạo và bổ sung kiến thức chuyên môn cho các cán bộ bệnh viện tuyến dưới; Thực hiện và triển khai tốt đề án 1816 của Bộ Trưởng Bộ Y tế và chỉ đạo tuyến.  Thường xuyên thông tin 2 chiều có hệ thống cho tuyến dưới.
          Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn của Bệnh viện, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, thông tin chương trình hội thảo của cán bộ được tập huấn ở Trung ương, học tập kinh nghiệm của các Bệnh viện bạn qua các cuộc kiểm tra Bệnh viện.
          Xây dựng quy hoạch  phát triển chuyên môn kỹ thuật mới của bệnh viện trình Ban Giám Đốc xét duyệt.
           Duy trì thường xuyên sinh hoạt chuyên môn cho các Bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện như: Bình bệnh án tháng/1 lần, Hội chẩn trực tuyến tuần/ lần của các chuyên đề như bệnh truyền nhiễm, cấp cứu, nội tiết......
          Kết hợp với Phòng Tổ Chức, Phòng Điều dưỡng thực hiện việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong Bệnh viện, thực hiện luân chuyển cán bộ trong Bệnh viện, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
          Công tác triển khai ứng dụng phần mềm quản lý Bệnh viện, kết nối nối mạng  trong toàn bệnh viện được thực hiện thành công. Đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý nói chung và công tác khám chữa bệnh nói riêng. Cập nhật lưu trữ, báo cáo hồ sơ Bệnh án toàn viện trên phần mềm Medisofthis. Đào tạo Bác sỹ, Điều dưỡng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý Bệnh viện.
          Tổ chức thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
           Công tác thống kê, báo cáo, lưu trữ  đã được kiện toàn tương đối tốt, cán bộ làm công tác thống kê đã thu thập báo cáo của các Khoa, Phòng, tổng hợp số liệu báo cáo về Sở y tế, vụ điều trị Bộ y tế chính xác, đúng thời gian quy định, đúng yêu cầu biểu mẫu của Bộ y tế.
          Tổ chức công tác thường trực theo 4 cấp, thường trực 24/24 giờ, trực thường trú các chuyên khoa, đảm bảo đón tiếp, cấp cứu tốt khi có bệnh nhân vào viện.
          Chuẩn bị tốt các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ: Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, thảm hoạ. Thành lập các đội cấp cứu lưu động, đội cấp cứu phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh xảy ra. Lập kế hoạch và phương án cụ thể cho các khoa trong toàn Bệnh viện. Cùng trung tâm truyền thông tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng về y tế, mô hình bệnh tật theo mùa và biện pháp phòng chống có hiệu quả.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG

– GPXB số: /GP-TTĐT của Sở Thông tin & Truyền thông, cấp ngày
– Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện
– Biên tập và Quản trị :Phòng CNTT
– Địa chỉ: Số 44 - Đường Lê Duẩn - Phường Tân Hà - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang
– Điện thoại: 0207.3822.693 - Fax: 0207.3822695
– Email: benhvientuyenquang@gmail.com. Facebook: benhvientuyenquang

THỜI TIẾT TUYÊN QUANG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 23
Tổng số truy cập: Tổng số truy cập

© 2018 Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang | Thiết kế bởi ICTtuyenquang - Ghi rõ nguồn http://benhvientuyenquang.org.vn khi phát hành lại thông tin từ website này !