CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Điều dưỡng

 

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A
Số điện thoại: 0207.3.824.209

I. Cơ cấu tổ chức

1.Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị 

 Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang được thành lập năm 1990. Là phòng tham mưu cho giám đốc trong công tác điều dưỡng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo bệnh viện (có 1 đ/c Phó giám đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Điều dưỡng), tổ chức điều hành toàn bộ ĐD/HS/KTV và hoạt động chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện

Qua 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phòng Điều dưỡng với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện  theo chức năng, nhiệm vụ đúng với quy chế Bệnh viện của Bộ y tế ban hành.

2. Công tác tổ chức và nhân lực:
      * Tổng số cán bộ biên chế của phòng: 04 đồng chí trong đó:
          - Đại học Điều dưỡng: 02
          - Đại học NHS           : 02

      * Cơ cấu:

- 01: Đ/c Phó phòng Phụ trách khối Ngoại

- 01: Đ/c Phụ trách khối nội

 

- 01: Đ/c Phụ trách khối Sản – Chuyên khoa

 

 

 

- 01: Đ/c Phụ trách khối cận lâm sàng, khoa Khám bệnh

 

 

 


Trưởng Phòng: Điều dưỡng CKI Phan Thanh Khoa
 
   

Phó trưởng phòng: Điều dưỡng Đại học Nguyễn Thị Lan Anh
 
Phó trưởng phòng: Cử nhân Luật - Nguyễn Thị Bùi Ngọc

 

  
II. Hoạt động chuyên môn: 

1. Quản lý - chăm sóc người bệnh:

Phòng điều dưỡng là một trong 10 phòng chức năng của bệnh viện quan trọng, tham gia hoạt động cùng với các khoa phòng khác trong toàn bệnh viện. Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện cụ thể:

       - Hệ thống quản lý điều dưỡng trong toàn bệnh viện được duy trì và phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ theo qui định.

       - Kết hợp với phòng Tổ Chức và các khoa trong bệnh viện thực hiện việc điều hoà phối hợp công tác, đảm bảo nhân lực trong chăm sóc người bệnh hàng ngày và đảm bảo nhân lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh.

         - Xây dựng kế hoạch kiểm tra tháng, quý, năm và kiểm tra chéo giữa các khối về việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, quy chế Trang phục, quy chế Giao tiếp và thực hiện quy chế Kiểm soát nhiễm khuẩn, Quy tắc giao tiếp ứng xử, chất lượng ghi phiếu theo dõi và chăm sóc của điều dưỡng các khoa lâm sàng để hệ thống Điều dưỡng trưởng trong toàn bệnh viện căn cứ thực hiện. Căn cứ

vào kết quả kiểm tra để uốn nắn kịp thời cho Điều dưỡng

        - Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc người bệnh hàng ngày. Luôn tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện, đánh giá thực hiện  nhiệm vụ theo quý cụ thể. Định kỳ kiểm tra

các khoa về thực hiện quy chế Bệnh viện.
   - Tham dự dự giao ban Điều dưỡng tại các khoa.

   - Đôn đốc điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng tổ chức sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp khoa hàng tuần và tổ chức sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện một tháng một lần theo quy chế bệnh viện, để tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và tiếp thu và giải đáp những ý kiến đóng góp của người bệnh về  tinh thần thái độ của nhân viên y tế trong công tác khám và chăm sóc cho người bệnh để hạn chế được những thắc mắc của người bệnh không đáng có và cũng để bệnh viện uốn nắn nhân viên kịp thời.

     - Duy trì công tác kiểm tra chuyên môn cho Điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật viên cấp bệnh viện định kỳ 2 năm/1 lần và thi giao tiếp ứng xử.

    - Phối hợp với Khoa Dinh dưỡng tổ chức tư vấn dinh dưỡng tại các Khoa lâm sàng và lồng ghép truyền thông dinh dưỡng tại buổi tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện cũng như các buổi sinh hoạt chuyên môn của của điều dưỡng.

    - Duy trì giao ban Điều dưỡng trưởng hàng tuần, có tham gia của lãnh đạo các phòng ban chức năng, khoa Dược và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Thông tin, giải quyết và nhận phản hồi kịp thời kiến nghị của các khoa phòng; điều chỉnh,thống nhất các hoạt động theo yêu cầu trong thời gian tiếp theo.

    - Tổ chức cho điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật viên ký cam kết thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Bộ y tế và đặc biệt thực hiện tốt “ Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viển”. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Thông tư 07/2001/TT –BYT  của Bộ y tế v/v Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật viên trong bệnh viện.

2. TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI: 

Tổ Công tác xã hội có chức năng quản lý thống nhất và phối hợp với các đơn vị trong, ngoài bệnh viện tổ chức thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế,… trong quá trình khám chữa bệnh và đào tạo công tác xã hội trong y tế.


Nhiệm vụ: 
- Cung cấp các dịch vụ nhằm giải quyết các vấn đề tâm lý, xã hội cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.
- Chủ động phối hợp với mạng lưới công tác xã hội, bác sỹ hoặc nhân viên y tế ngay từ khoa Khám bệnh và tại các khoa điều trị để phát hiện người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
- Giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn về pháp luật: Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các nội quy, quy định của bệnh viện và các dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh như bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội khi đến Bệnh viện.
- Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh và của nhân viên y tế trong bệnh viện; tham gia thực hiện và phát triển các chương trình, chính sách an sinh xã hội, …
- Thường trực đường dây nóng trong giờ hành chính, tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh của công dân, giải quyết, xử lý theo quy chế thường trực đường dây nóng của bệnh viện.
- Thường trực công tác tiếp công dân. Tham mưu với Lãnh đạo bệnh viện giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị của công dân theo quy định của pháp luật.
- Quản lý các hòm thư góp ý của bệnh viện. Hàng tháng phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân bệnh viện và phòng Điều dưỡng mở hòm thư góp ý tại các khoa, lập biên bản báo cáo giám đốc bệnh viện.
- Tìm nguồn lực, gây quỹ để hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất và tinh thần: Làm đầu mối tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm để gây quỹ, xây dựng các quy trình, quy chế sử dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ hỗ trợ.
- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin, truyền thông, xây dựng mối quan hệ công chúng và chăm sóc khách hàng, duy trì và quản trị Website của bệnh viện, quảng bá tuyên truyền về hình ảnh của bệnh viện với xã hội.
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức truyền thông của ngành y tế, định hướng và phát triển dư luận một cách tích cực góp phần xây dựng và nâng cao mối quan hệ Thầy thuốc với người bệnh và người nhà người bệnh.
- Phối hợp với các đoàn thể trong bệnh viện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để giúp cải thiện đời sống tinh thần của nhân viên y tế và người bệnh; tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn của bệnh viện.
- Tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại cộng đồng.
- Đào tạo và đào tạo lại nâng cao nhận thức và kỹ năng cho nhân viên y tế bệnh viện về công tác xã hội trong y tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

3. Hoạt động đào tạo:

Phối hợp với phòng Đào tạo chỉ đạo tuyến, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa lâm sàng và cận lâm sàng

        - Tổ chức đào tạo lại hàng năm cho ĐD/HS/KTV trong toàn bệnh viện theo từng nội dung chuyên để.

       - Chủ trì tham dự đầy đủ các buổi đào tạo chỉ đạo tuyến của bệnh viện Bạch Mai.

 3. Nghiên cứu khoa học

       Hàng năm đều có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu và xếp loại.

III. Những thành tích đã đạt được
 * Tập thể:

- Đạt Tập thể “Lao động xuất sắc” nhiều năm liền (năm 2011, 2012, 2015, 2017, 2018)

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013

-  Liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh,hàng năm đều được nhận giấy khen của Đảng bộ bệnh viện Đa khoa tỉnh,  năm 2018 Chi bộ được tặng Bằng khen của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”  tiêu biểu 5 năm liền từ 2013 – 2017.

-  Liên tục đạt tổ Công đoàn xuất sắc

IV. Định hướng phát triển

1.Thực hiện tốt Thông tư số 07/2011 TT- BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011  Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo Bộ tiêu chí  đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh.

3.Tổ chức huấn luyện, đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ người bệnh.

4. Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho ĐD/HS/KTV, xây dựng hình ảnh người điều dưỡng năng động, chuyên nghiệp.

5. Duy trì đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện theo kế hoạch 6 tháng/lần.

6. Đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và các dịch vụ vụ y tế hướng tới hài lòng người bệnh.

7. Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của hệ thống ĐDT, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý.

8.Tiếp tục bổ sung xây dựng hoàn thiện Bộ tài liệu truyền thông, Tư vấn, GDSK cho người bệnh trong Bệnh viện. Duy trì tư vấn, GDSK cho người bệnh thường quy và chuyên nghiệp.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG

– GPXB số: /GP-TTĐT của Sở Thông tin & Truyền thông, cấp ngày
– Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện
– Biên tập và Quản trị :Phòng CNTT
– Địa chỉ: Số 44 - Đường Lê Duẩn - Phường Tân Hà - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang
– Điện thoại: 0207.3822.693 - Fax: 0207.3822695
– Email: benhvientuyenquang@gmail.com. Facebook: benhvientuyenquang

THỜI TIẾT TUYÊN QUANG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 44
Tổng số truy cập: Tổng số truy cập

© 2018 Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang | Thiết kế bởi ICTtuyenquang - Ghi rõ nguồn http://benhvientuyenquang.org.vn khi phát hành lại thông tin từ website này !