CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Số điện thoại:0207.3.814.085

 

Trưởng khoa: Dược sỹ CKII Lê Thị Thanh Mai

Phó khoa: Điều dưỡng Đại học Phạm Tiến Giỏi

Điều dưỡng trưởng: Điều dưỡng Đại học Hán Thành Công

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Khoa Chống nhiễm khuẩn cũ) Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang được thành lập từ ngày 15/10/2004 theo Quyết định số: 1085 QĐ - SYT ngày 07/10/2004 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

 
          Ngày mới thành lập với tổng số nhân viên trong khoa gồm 09 người.

          - Trong đó có: 01 bác sỹ Trưởng khoa, 02 y tá sơ cấp, và 06 hộ lý , y công.
          
          -  Với trang thiết bị còn rất thô sơ và thiếu gồm: 01 máy giặt, 01 máy vắt khô do nhà máy Trần hưng đạo Việt Nam sản xuất và 02 nồi hấp ướt tiệt khuẩn BK75 do Liên Xô cũ sản xuất.
 
          Với số nhân lực hạn chế về trình độ chuyên môn, thiếu về trang thiết bị do vậy việc thực hiện các nhiệm vụ Kiểm soát nhiễm khuẩn còn rất hạn chế như: Đồ vải của người bệnh do các khoa tự cấp phát, quần áo của người bệnh hầu như tự giặt lấy. khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chỉ nhận đồ vải bẩn tại tổ giặt sau đó giặt sạch và trả lại cho các khoa tại tổ giặt, tổ chế tạo bông, gạc chỉ cung cấp một phần bông, gạc cho các khoa còn đa phần là do khoa Dược mua cung cấp cho các khoa sử dụng.

          Việc khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế dùng lại đa số được thực hiện tại các khoa, còn một số ít dụng cụ y tế dùng lại do các khoa tự đem đến khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được tổ khử khuẩn tiệt khuẩn cọ rửa, hấp tiệt khuẩn bằng nồi hấp BK75 sau đó các khoa tự đến lấy về sử dụng. Chất thải rắn y tế chủ yếu được xử lý theo phương pháp thủ công đốt ngoài trời không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép, chất thải lỏng hầu như chưa được xử lý.
 
           Đến đầu năm 2006 khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được tăng thêm 03 biên chế với tổng số nhân viên trong khoa gồm 12 người.
 
          - Trong đó có: 01 bác sỹ Trưởng khoa, 01 điều dưỡng trung cấp (điều dưỡng trưởng khoa), 02 y tá sơ cấp, và 08 hộ lý , y công.
 
          Đến ngày 08 tháng 6 năm 2006 khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được nhận và chuyển lên khu nhà Kiểm soát nhiễm khuẩn mới xây dựng gồm 01 nhà xây hai tầng có 17 buồng và được trang bị hệ thống máy móc mới gồm:
         
          Máy do nguồn vốn ODA cung cấp: 02 máy giặt công nghiệp Lavamac 40Kg đồ vải khô, 02 máy hấp ướt tiệt khuẩn AS 66. 500 lít, 01 máy sấy khô đồ vải công nghiệp Lavamac, 01 máy rửa dụng cụ siêu âm, 01 máy dán nhãn.

          Máy do nguồn vốn dự án xây dựng cung cấp:  01 máy giặt công nghiệp Zenzacci 35 kg đồ vải khô, 01 máy sấy khô Zenzacci, 02 máy sản xuất nước cất một lần và 01 máy đốt rác thải y tế nguy hại.

          Với nguồn nhân lực và trang thiết bị máy nêu trên khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đã thực hiện được hầu hết các yêu cầu về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện như:  giặt toàn bộ đồ vải cho toàn viện, khử khuẩn và tiệt khuẩn hầu hết các dụng cụ y tế dùng lại của các khoa, cung cấp hầu hết bông, gạc, nước cất một lần cho các khoa sử dụng, xử lý chất thải rắn y tế bằng máy đốt rác đạt tiêu chuẩn cho phép, xử lý chất thải lỏng bằng hệ thống xử lý chất thải lỏng đạt tiêu chuẩn, Ban hành thêm một số quy trình, quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện giám sát kiểm tra Kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn viện.
 
          Đến tháng 03 năm 2008 khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được tăng thêm 09 biên chế với tổng số nhân viên trong khoa gồm 21 người.
          - Trong đó có: 01 bác sỹ Trưởng khoa, 02 điều dưỡng trung cấp (01 điều dưỡng phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa), 02 y tá sơ cấp, và 17 hộ lý,  y công và được trang bị thêm 01 máy giặt 7.8 kg chuyên giặt đồ vải cho các phẫu thuật viên, 01 máy sản xuất dung dịch điện hóa Anolit (Dung dịch giầu Clo) để rửa khử khuẩn trong toàn viện.

          Trong thời gian này khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đã triển khai cấp phát đồ vải cho bệnh nhân vào viện ngay tại khoa Khám bệnh và thực hiện hàng ngày thay đồ vải cho bệnh nhân ngay tại buồng bệnh. Chăn chiếu màn quần áo nếu bẩn dính dịch, máu được thay ngay. Đồ vải được giặt  hàng ngày đảm bảo đúng quy trình giặt, khử khuẩn.

          Đảm bảo cung cấp đủ 100% bông, gạc cho các khoa, phòng có nhu cầu sử dụng.

           Hàng ngày tổ khử khuẩn tiệt khuẩn đến nhận 100% y dụng cụ bẩn tại khoa Phụ sản vận chuyển về tổ khử khuẩn tiệt khuẩn và và trả dụng cụ, đồ vải khoa Phẫu thuật - GMHS đã được tiệt khuẩn đến tận khoa.

          Công tác giám sát, kiểm tra Kiểm soát nhiễm khuẩn được chú trọng và nâng cao. hàng ngày tổ kiểm soát nhiễm khuẩn kết hợp cùng phòng điều dưỡng thực hiện giám sát kiểm tra đôn đốc tất cả các khoa, phòng thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện như: Vệ sinh bàn tay, chế độ bảo hộ lao động, Phân loại, thu gom xử lý chât thải...
 
          Từ tháng 06 năm 2012 đến nay khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được bổ xung thêm nhân lực với tổng số là 25 người gồm: 01 bác sỹ, 01 dược sỹ CKI, 01 điều dưỡng đại học, 01 điều dưỡng trung học, 02 công nhân kỹ thuật có trình độ trung cấp và 19 hộ lý, y công. Trong đó các tổ được phân ra và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 
          1. Tổ giám sát nhiễm khuẩn Bệnh viện:  Gồm  có 04 người cụ thể như sau:
          - 01 người phụ trách chung (Bs Trưởng khoa).
          - 03 người (02 Phó trưởng khoa, 01 Điều dưỡng trưởng) giám sát trực tiếp các khoa, phòng trong toàn viện.
          + Nhiệm vụ: - Hàng ngày kết hợp cùng phòng Điều dưỡng giám sát, kiểm tra công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện trong chăm sóc và điều trị người bệnh.           
          - Giám sát công tác " Dự phòng cơ bản" như rửa tay, đi găng, khẩu trang, bảo hộ lao động trong chăm sóc và điều trị người bệnh, công tác phân loại rác thải.
          - Đôn đốc, nhắc nhở các khoa công tác vệ sinh trật tự khoa, phòng, công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh khu vệ sinh công cộng.
          - Kiểm tra, giám sát vệ sinh khử khuẩn y cụ ban đầu và khử khuẩn, tiệt khuẩn  y cụ tại các khoa.
          - Phối hợp cùng Khoa SHXN làm vi sinh các mẫu bàn tay phẫu thuật viên, buồng mổ, buồng thủ thuật ... và một số y cụ của các buồng tiểu phẫu, thủ thuật.
          - Điều tra cắt ngang những ca bị nhiễm khuẩn Bệnh viện tại một số khoa trọng điểm như: khoa Ngoại tổng hợp và Chấn thương, Nhi, Hồi sức tích cực và chống độc ...
          - Giám sát theo dõi các ca bị nhiễm khuẩn nghề nghiệp (tai nạn rủi ro ).
          - Tập huấn về KSNK cho toàn bộ nhân viên y tế Bệnh viện.
          - Tham gia công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện và đề xuất tham mưu các hoạt động Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện với lãnh đạo, họp Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn 03 tháng một lần hoặc đột xuất khi có dịch xảy ra.
 
          2.  Tổ chế biến bông, gạc: gồm 04 người.
+ Nhiệm vụ:
          - Có kế hoạch lĩnh bông, gạc tại khoa Dược định kỳ hoặc thường xuyên, có sổ ghi chép cụ thể từng loại trong đợt lĩnh.
          - Chế biến bông, băng, gạc đủ theo nhu cầu sử dụng của các khoa, cung cấp đủ bông gạc đã chế biến, đóng hộp gửi xuống tổ hấp sấy tiệt khuẩn theo yêu cầu, có sổ ghi rõ số lượng lĩnh và cấp phát cho các khoa có ký nhận rõ ràng.
          - Báo cáo số lượng đã cấp hàng tháng với lãnh đạo khoa để báo cáo Bệnh viện.
 
          3. Tổ cọ rửa, khử khuản, hấp tiệt khuẩn:         gồm 04 người.
+ Nhiệm vụ:
- Nhận y dụng cụ bẩn của các khoa, kiểm tra chất lượng y dụng cụ rõ ràng, y dụng cụ hỏng không nhận và có sổ ghi chép rõ số lượng, chất lượng từng loại, ký nhận rõ hai bên giao và nhận.
- Ngâm khử khuẩn, cọ rửa, làm sạch, làm khô, đóng gói, hấp ướt tiệt khuẩn y dụng cụ theo bộ, những dụng cụ bằng nhựa và cao su không chụi nhiệt được khử khuẩn mức độ cao bằng dung dịch Cidex 14, đóng gói riêng từng loại, bảo quản và cấp phát cho các khoa.
- Hấp ướt tiệt khuẩn bông, băng, gạc, y dụng cụ  toàn viện.
- Trưng cất nước cất một lần và cấp phát đủ cho các khoa có nhu cầu sử dụng.
- Trả y dụng cụ đã khử khuẩn, tiệt khuẩn cho  các khoa đã nhận.
- Giao, nhận y dụng cụ bẩn. tiệt khuẩn 100% tại Khoa sản.
- Sản xuất dung dịch khử khuẩn Anolit và cấp phát theo nhu cầu sử dụng.
                - Thường xuyên lau chùi máy sau ngày làm việc. Nếu có sự cố phải báo ngay cho lãnh đạo khoa và phòng VT - TBYT để sửa chữa.
          - Có sổ ghi chép rõ ràng số lượng y dụng cụ giao, nhận, cấp phát tại khoa và các khoa, có ký nhận rõ của hai bên và số lượng hóa chất sử dụng.
          - Báo cáo số lượng hàng tháng với lãnh đạo khoa để báo cáo Bệnh viện.
 
          4. Tổ giặt là:    
Tổng sôgồm:
          -  11 nguời
          - 01 thủ kho cấp phát đồ vải.
          - 01 người phụ kho đồ vải.
          - 02 người chạy máy, phơi, gấp đồ vải.
          - 01 người phân loại đồ vải.
          - 01 người nhận đồ vải bẩn và trả đồ vải sạch tại kho và tổ giặt.
          - 05 người đi thay đồ vải cho người bệnh tại các khoa trong Bệnh viện.
         
          + Nhiệm vụ: - Đảm bảo giặt, cấp đồ vải sạch cho người bệnh, đồ vải dính máu, dịch phải được ngâm khử khuẩn trước khi giặt.
          - Hàng ngày trước giờ làm việc 30 phút phải xuống các khoa thay đồ vải cho người bệnh. mùa hè 02 ngày người bệnh được thay một lần, mùa đông 03 ngày người bệnh được thay một lần, đồ vải dính máu dịch phải được thay ngay, chăn, màn, ga, chiếu cứ mỗi 10 ngày thay một lần và khi người bệnh ra viện, khi dính máu dịch phải được thay ngay.
          - Đồ vải được gấp gọn gàng trước khi đi cấp phát và giao cho kho.
          - Đồ vải phẫu thuật và quần, áo phẫu thuật viên được giặt riêng, đóng gói riêng và trả cho khoa Phẫu thuật - GMHS.
          - Thường xuyên lau chùi máy sau ngày làm việc. Nếu có sự cố phải báo ngay cho lãnh đạo khoa và phòng VT - TBYT để sửa chữa.
          - Có sổ ghi chép rõ ràng số lượng đồ vải giao, nhận tại kho và các khoa, có ký nhận rõ của hai bên, cân đong chính xác trọng lượng đồ vải và số lượng hóa chất, xà phòng cho mỗi mẻ giặt.
          - Báo cáo số lượng hàng tháng với lãnh đạo khoa để báo cáo Bệnh viện.
 
          5. Tổ xử lý chất thải:    Gồm 03 người.
a. Xử lý chất thải rắn: (01 người).
          + Nhiệm vụ: Hàng ngày quét dọn, cọ rửa, vệ sinh khoa và khu vực thu gom chất thải. trực tiếp nhận, quản lý và thiêu huỷ chất thải toàn viện theo đúng quy trình, quy định.
b. Xử lý chất thải lỏng: (02 người).
          + Nhiệm Vụ: Vận hành  máy theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định của Bệnh viện, bảo vệ khu xử lý nước thải, hàng ngày vệ sinh khu vực làm việc và ngoại cảnh, lĩnh hoá chất xử lý nước thải tại Bệnh viện.
c. Các nhiệm vụ chung:
          - Các loại hóa chất, dầu Diezen đều được sử dụng và pha theo đúng quy, trình quy định.
          - Thường xuyên lau chùi máy sau ngày làm việc. Nếu có sự cố phải báo ngay cho lãnh đạo khoa và phòng VT - TBYT để sửa chữa.
          - Có sổ ghi chép rõ ràng số lượng chất thải giao, nhận tại kho và các khoa, có ký nhận rõ của hai bên, cân đong, đếm chính xác trọng lượng, số lượng chất thải và số lượng hóa chất đã sử dụng.
          - Báo cáo số lượng hàng tháng với lãnh đạo khoa để báo cáo bệnh viện.

VI. Danh sách cán bộ:

KHOA KSNK  
1 Lê Thị Thanh Mai Tr. khoa CKII Dược sỹ
2 Phạm Tiến Giỏi Phó khoa Đại học Điều dưỡng
3 Hán Thành Công ĐD trưởng Đại học Điều dưỡng
4 Lã Đức Huynh   Trung cấp Điều dưỡng
5 Nịnh Thị Hương Giang   Hộ lý Hộ lý
6 Trần Thị Thơm   Hộ lý Hộ lý
7 Vũ Thị Hạnh   Hộ lý Hộ lý
8 Vũ Bình Quang   Công nhân Công nhân
9 Nguyễn Thị Hường    Công nhân Công nhân
10 Trần Văn Toàn   Công nhân Công nhân
11 Hoàng Ngọc Dũng   Công nhân Công nhân
12 Nguyễn Thị Thanh Tú    Hộ lý Hộ lý
13 Phạm Ngọc Thế   Trung cấp KTV
14 Nguyễn Chí Kiên   Trung cấp CN KT
15 Trương Đức Cảnh   Bảo vệ Bảo vệ
16 Dư Quốc Tần   Công nhân Công nhân
17 Hoàng Lê Hùng   Trung cấp CN KT
18 Nguyễn Thị Thuỷ    Hộ lý Hộ lý
19 Trần Tuấn Anh   Đại học Kế toán
20 Phạm Thị Thủy    Hộ lý Hộ lý

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG

– GPXB số: /GP-TTĐT của Sở Thông tin & Truyền thông, cấp ngày
– Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện
– Biên tập và Quản trị :Phòng CNTT
– Địa chỉ: Số 44 - Đường Lê Duẩn - Phường Tân Hà - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang
– Điện thoại: 0207.3822.693 - Fax: 0207.3822695
– Email: benhvientuyenquang@gmail.com. Facebook: benhvientuyenquang

THỜI TIẾT TUYÊN QUANG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 11
Tổng số truy cập: Tổng số truy cập

© 2018 Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang | Thiết kế bởi ICTtuyenquang - Ghi rõ nguồn http://benhvientuyenquang.org.vn khi phát hành lại thông tin từ website này !