CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Điều dưỡng

 I. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị 

1. Công tác tổ chức và nhân lực:
Tổng số cán bộ biên chế của phòng: 04 đồng chí trong đó:
- Đại học   :3
- Trung cấp: 1

 
Trưởng phòng Điều dưỡng: Cử nhân Đại học Tạ Thị Xuân Thanh, 

   


Phó trưởng phòng: Điều dưỡng Đại học Nguyễn Thị Lan Anh; Điều dưỡng Trung cấp Phạm Thị Thu

  
- Phòng đã xây dựng quy chế hoạt động của tổ kiểm tra việc thống kê chi phí khám, chữa bệnh nội, ngoại trú và hồ sơ bệnh án của điều dưỡng.
 
2. Chức năng hoạt động:

Phòng điều dưỡng là một trong 9 phòng chức năng của bệnh viện quan trọng, tham gia hoạt động cùng với các khoa phòng khác trong toàn bệnh viện. Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện cụ thể:

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

 - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với phòng TCCB đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Trong những năm qua phòng Điều dưỡng đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được cơ quan giao phó.

 

Tập thể cán bộ phòng Điều dưỡng

 
 II. Những thành tích đã đạt được
 
Trong những năm qua tập thể cán bộ viên chức phòng Điều dưỡng cùng các Khoa, Phòng của Bệnh viện đa khoa Tuyên quang đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của nhà nước giao cho. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chức trách trong năm của phòng.

Chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Bệnh viện, phòng điều dưỡng   tham  mưu cho Ban Giám Đốc về việc xây dựng kế hoạch về công tác điều dưỡng toàn bệnh viện sát với thực tế của đơn vị. Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, Nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định bệnh viện hạng II.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra tháng, quý, năm và kiểm tra chéo giữa các khối về việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, quy chế Trang phục, quy chế Giao tiếp và thực hiện quy chế Chống nhiễm khuẩn, chất lượng ghi phiếu theo dõi và chăm sóc của điều dưỡng các khoa lâm sàng để hệ thống Điều dưỡng trưởng trong toàn bệnh viện căn cứ thực hiện. Căn cứ vào kết quả kiểm tra để uốn nắn kịp thời cho Điều dưỡng

Luôn tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện, đánh giá thực hiện  nhiệm vụ theo quý cụ thể. Định kỳ kiểm tra các Khoa về thực hiện quy chế Bệnh viện.

Điều động và tổ chức cho điều dưỡng tham gia kiểm tra hồ sơ bệnh án, chế độ thanh toán ra viện, phiếu công khai thuốc hàng ngày và phiếu tổng hợp thanh toán cho người bệnh ra viện đề hạn chế thất thoát thuốc và vật tư y tế, kịp thời cho người bệnh khi ra viện, thường xuyên chấn chỉnh những thiếu sót xảy ra.

Tổ chức cho điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật viên ký cam kết thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Bộ y tế và đặc biệt thực hiện tốt 10 tiêu chuẩn văn hoá nghề nghiệp trong giao tiếp của điều dưỡng. Tổ chức triển khai cho 100% điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật viên trong bệnh viện được học tập Thông tư 07/2001/TT –BYT  của Bộ y tế v/v Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lớp học về: kỹ năng giao tiếp, chăm sóc bệnh nhân cấp cứu, thở máy, Dược lâm sàng, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, phục hồi chức năng… cho các điều dưỡng, Nữ hộ sinh bệnh viện và các bệnh viện huyện cũng như các đơn vị y tế đóng trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện về cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các bệnh viện tuyến Trung ương để đáp ứng nhu cầu của các khoa và của bệnh viện trong chăm sóc phục vụ người bệnh.

Tổ chức đào tạo cho điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh.....

Đôn đốc điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng tổ chức sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp khoa hàng tuần và tổ chức sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện một tháng một lần theo quy chế bệnh viện, để tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và tiếp thu và giải đáp những ý kiến đóng góp của người bệnh về  tinh thần thái độ của nhân viên y tế trong công tác khám và chăm sóc cho người bệnh để hạn chế được những thắc mắc của người bệnh không đáng có và cũng để bệnh viện uốn nắn nhân viên kịp thời.

Kết hợp với Phòng Tổ Chức, Phòng Kế hoạch tổng hợp  và các khoa trong bệnh viện thực hiện việc điều hoà phối hợp công tác, đảm bảo nhân lực trong chăm sóc người bệnh hàng ngày và đảm bảo nhân lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh.

Tổ chức kiểm tra cuối năm để tổng kết đánh giá công tác chuyên môn của điều dưỡng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, thông tin chương trình hội thảo của cán bộ được tập huấn ở Trung ương, học tập kinh nghiệm của các Bệnh viện bạn qua các cuộc kiểm tra Bệnh viện. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện hàng năm. Các đề tài đã được nghiệm thu cơ sở có giá trị thực tiễn và đưa vào áp dụng trong công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh góp phần vào công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Công tác triển khai ứng dụng phần mềm quản lý Bệnh viện với trình độ tin học của đội ngũ điều dưỡng, KTV, Hộ sinh, quyết tâm thực hiện bằng được việc áp dụng phần mềm quản lý Bệnh viện và kết nối mạng, phòng Điều dưỡng đã cùng với Tổ tin học động viên đội ngũ Điều dưỡng KTV, Hộ sinh trong toàn bệnh viện thường xuyên học tập sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý Bệnh viện, do đó việc thực hiện kết nối mạng trong toàn bệnh viện luôn được thực hiện tốt, đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý nói chung và công tác khám chữa bệnh nói riêng. Xây dựng các quy định, nhiệm vụ cụ thể theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 và 5S.
 
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc đội ngũ điều dưỡng, KTV trực 24/24 giờ, đảm bảo đón tiếp, cấp cứu tốt khi có người bệnh  vào viện, thực hiện tốt Quy chế thường trực cấp cứu của Bộ Y tế. Triển khai thực hiện làm ca cho Điều dưỡng tại khoa Cấp cứu.
 
Phối hợp với Chi hội Điều dưỡng bệnh viện duy trì phong trào thi đua thực hiện tốt 10 tiêu chuẩn văn hoá nghề nghiệp trong giao tiếp của Điều dưỡng. Hàng tuần, tháng thường xuyên lấy ý kiến thăm dò người bệnh về tinh thần thái độ chăm sóc phục vụ của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong bệnh viện, để uốn nắn, nhắc nhở kịp thời và làm căn cứ xét thi đua hàng tháng, năm. Do vậy trong những thời gian qua cũng đã hạn chế được thắc mắc của người bệnh và gia đình người bệnh.


DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
1 Tạ Thị Xuân Thanh Tr.Phòng Đại học Điều dưỡng
2 Nguyễn T.Lan Anh Phó phòng Đại học Điều dưỡng
3 Phạm Thị Thu Phó phòng Trung cấp Điều dưỡng
4 Chẩu Thị Tri   Đại học Điều dưỡng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG

– GPXB số: /GP-TTĐT của Sở Thông tin & Truyền thông, cấp ngày
– Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện
– Biên tập và Quản trị :Phòng CNTT
– Địa chỉ: Số 44 - Đường Lê Duẩn - Phường Tân Hà - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang
– Điện thoại: 0207.3822.693 - Fax: 0207.3822695
– Email: benhvientuyenquang@gmail.com. Facebook: benhvientuyenquang

THỜI TIẾT TUYÊN QUANG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 54
Tổng số truy cập: Tổng số truy cập

© 2018 Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang | Thiết kế bởi ICTtuyenquang - Ghi rõ nguồn http://benhvientuyenquang.org.vn khi phát hành lại thông tin từ website này !