THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Họ và tên: ĐINH THỊ KHUYÊN
Địa chỉ, điện thoại: 0936658227
Mã bệnh nhân: 19020539
Số thẻ BHYT: HT308149802043608101
Đăng ký khám ngày: 22/10/6202
Nội dung khám: Khám định kỳ tiểu đường và huyết áp cao
Mô tả chi tiết nội dung khám: