THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌ
Địa chỉ, điện thoại: Tân hòa, Phúc ứng, Sơn dương, Tuyên quang.
Mã bệnh nhân:
Số thẻ BHYT: GD4080820792829
Đăng ký khám ngày: 20/12/2202
Nội dung khám: Chụp CT ổ bụng, Gan có u
Mô tả chi tiết nội dung khám: