THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Họ và tên: trịnh thị Thu Hằng
Địa chỉ, điện thoại: 0397534863
Mã bệnh nhân: 11005412
Số thẻ BHYT: 4080820024888
Đăng ký khám ngày: 11/04/2027
Nội dung khám: Bệnh tiểu đường
Mô tả chi tiết nội dung khám: