Danh mục

Cơ quan y tế

Bệnh phổi
Bộ Y tế
Cục quản lý dược việt Nam
Cục quản lý khám chữa bệnh
Trường đại học y tế cộng đồng
Trường đại học y dược Thái Nguyên
Trường đại học y hà nội
Bo ngoai giao
cục vệ sinh an toàn thực phẩm
  • BCH Đảng bộ 2015-2020
  • Cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều ca chấn thương nặng
  • Xử trí nhanh, cứu sống bệnh nhân tổn thương tim nặng
  • Phau thuat ket hop gay xuong phuc tap
  • Tán sỏi nội soi ngược dòng
  • http://benhvientuyenquang.org.vn/khoa-mat/

Phòng Tài chính Kế toán

I. Nhân lực
          - Số lượng nhân viên: 20
          - Trưởng phòng: 01
          - Phó phòng: 02Trưởng phòng: Thạc sỹ Phạm Thị Hồng Thu


Phó phòng: Dương Phú Hùng; Đào Thu Hương

II. Chức năng, nhiệm vụ
          Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
          Phòng tài chính kế toán có 7 nhiệm vụ sau:
          1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của bệnh viện và tổ hcuwcs thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
          2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
          3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
          4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.
          5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
          6. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
          7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể để phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.Tập thể cán bộ phòng Tài chính kế toán
III. Hoạt động
          Thực hiện quản lý tài chính trong bệnh viện
          Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn hoạt động tài chính của bệnh viện.

IV. Định hướng phát triển
          Tin học hóa toàn bộ hoạt động tài chính trong bệnh viện.


DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
1 Phạm Thị Hồng Thu Tr.Phòng Thạc sỹ
2 Dương Phú Hùng Phó phòng Đại học
3 Đào Thu Hương Phó phòng Đại học
4 Phạm Hoài Thu   Đại học
5 Cao Thị Xuyến   Đại học
6 Nguyễn Xuân Mạnh   Đại học
7 Nguyễn Thị Toàn   Đại học
8 Vũ Thị Thu Hằng   Đại học
9 Hà Lê Kim Oanh   Đại học
10 Nguyễn Thế Ngọc    Đại học
11 Nguyễn Thu Hằng   Đại học
12 Nguyễn Thị Hương    Đại học
13 Phạm Thị Thu Trang   Đại học
14 Mã Thị Thu Vân   Đại học
15 Đường Thu Quyên   Đại học
16 Trần Huyền Hảo   Trung cấp
17 Bùi Thị Thảo   Trung cấp
18 Hoàng Thị Lâm  
19 Kiều Tuyết Hoa   Đại học
20 Lê Thị Huyền Trang   Đại học