Danh mục

Cơ quan y tế

Bệnh phổi
Bộ Y tế
Cục quản lý dược việt Nam
Cục quản lý khám chữa bệnh
Trường đại học y tế cộng đồng
Trường đại học y dược Thái Nguyên
Trường đại học y hà nội
Bo ngoai giao
cục vệ sinh an toàn thực phẩm
  • BCH Đảng bộ 2015-2020
  • Cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều ca chấn thương nặng
  • Xử trí nhanh, cứu sống bệnh nhân tổn thương tim nặng
  • Phau thuat ket hop gay xuong phuc tap
  • Tán sỏi nội soi ngược dòng
  • http://benhvientuyenquang.org.vn/khoa-mat/

Phòng Hành chính - Quản trị

I. Tổ chức bộ máy:
1. Tổng số: 19 cán bộ
2. Trình độ:


Trưởng phòng: Bác sỹ CKI Hứa Văn Đường

Phó trưởng phòng: Kỹ sư kinh tế Lê Giang Hồng; Cử nhân Hành Chính Chắng Ngọc Quỳnh
 
- Nhân viên: Trình độ đại học, trung cấp và công nhân.
 
II. Chức năng, nhiệm vụ

 Là phòng tham mưu và lập kế hoạch trình giám đốc phê duyệt về công tác hành chính quản trị gồm các lĩnh vực:
- Đảm bảo về công tác văn thư, công văn đi và đến
- Đảm bảo công tác hội trường, văn phòng, hội nghị
- Đảm bảo quản lý kho tàng, nhà cửa
- Quản lý và sử dụng tài sản: Nhà cửa, đất đai, các tài sản thuộc lĩnh vực hành chính quản trị.
- Tham mưu về công tác xây, sửa chữa cơ sở hạ tầng để phục vụ công tác chuyên môn
- Mua sắm và quản lý các tài sản phục vụ chuyên môn và hoạt động của bệnh viện
- Đảm bảo về an ninh trật tự trong bệnh viện
- Đảm bảo công tác vệ sinh nội và ngoại cảnh
- Đáp ứng yêu cầu phương tiện vận chuyển bệnh nhân cấp cứu và các vận chuyển khác để đảm bảo nhu cầu hoạt động của đơn vị
- Quản lý điện, nước đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn của đơn vị.

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG HCQT
1 Hứa Văn Đường Tr.Phòng CKI
2 Lê Giang Hồng Phó phòng Đại học
3 Chắng Ngọc Quỳnh Phó phòng Trung cấp
4 Nguyễn Thị Nhị   Thủ kho
5 Văn Chấn Đạt   Lái xe
6 Nguyễn Thế Việt   Lái xe
7 Nguyễn Văn Minh   Lái xe
8 Nguyễn Phi Long   CN KT
9 Đoàn Trọng Thắng   CN KT
10 Nguyễn Văn Chinh   CN KT
11 Nguyễn Văn Luân   Công nhân
12 Vũ Đức Quý   Công nhân
13 Phạm T. Linh Phương   NVĐM
14 Khương Quốc Biên   Lái xe
15 Nguyễn Cao Cường   Lái xe
16 Nguyễn Quang Huy  
17 Vũ Tiến Trung   Đại học
18 Nguyễn Thị Thu   Đại học
19 Nguyễn Đức Toàn   Lái xe