Danh mục

Cơ quan y tế

Bệnh phổi
Bộ Y tế
Cục quản lý dược việt Nam
Cục quản lý khám chữa bệnh
Trường đại học y tế cộng đồng
Trường đại học y dược Thái Nguyên
Trường đại học y hà nội
Bo ngoai giao
cục vệ sinh an toàn thực phẩm
  • BCH Đảng bộ 2015-2020
  • Cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều ca chấn thương nặng
  • Xử trí nhanh, cứu sống bệnh nhân tổn thương tim nặng
  • Phau thuat ket hop gay xuong phuc tap
  • Tán sỏi nội soi ngược dòng
  • http://benhvientuyenquang.org.vn/khoa-mat/

Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

I. NHÂN LỰC:
Phòng ĐT - CĐT  hiện có 04  cán bộ viên chức:
 
 
- Trưởng phòng: Thạc sỹ Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tùng


Phó trưởng phòng: Thạc sỹ Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Lý
 
- Trong đó:
+ Thạc sỹ Bác sỹ: 01
+ Thạc sỹ Điều dưỡng: 01
+ Dược sỹ Đại học : 01
+ Điều dưỡng: 01
 
 
Tập thể cán bộ phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
1. Đào tạo:
- Điều phối và quản lý tập trung công tác; đào tạo và phát triển các loại hình đạo tạo, bao gồm:
          + Đào tạo liên tục; ngắn hạn, dài hạn...
          + Phối hợp theo dõi và quản lý học viên của các trường  y  đến thực tập tại bệnh viện.
          + Các hình thức đào tạo khác...
2. Chỉ đạo tuyến:
- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến; cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu.
- Chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tuyến Trung ương về bệnh viện, từ bệnh viện đến các tuyến huyện.
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
- Quản lý hoạt động thông tin về bệnh nhân chuyển tuyến;
- Triển khai các hoạt động truyền thông; giáo dục sức khỏe tại bệnh viện;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát,và đánh giá hiệu quả công tác, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới;
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động phù hợp với nhu cầu
- Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chỉ đạo tuyến; luân phiên cán bộ của bệnh viện...
3. Nghiên cứu khoa học:
- Điều phối; quản lý việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến đào tạo và chỉ đạo tuyến, sức khỏe cộng đồng.

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO - CĐT
1 Nguyễn Mạnh Tùng Tr.Phòng Thạc sỹ
2 Nguyễn Ngọc Lý Phó phòng Thạc sỹ
3 Hoàng Thị Hảo   Đại học
4 Dương Đức Tĩnh   Trung cấp