Danh mục

Cơ quan y tế

Bệnh phổi
Bộ Y tế
Cục quản lý dược việt Nam
Cục quản lý khám chữa bệnh
Trường đại học y tế cộng đồng
Trường đại học y dược Thái Nguyên
Trường đại học y hà nội
Bo ngoai giao
cục vệ sinh an toàn thực phẩm
  • BCH Đảng bộ 2015-2020
  • Cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều ca chấn thương nặng
  • Xử trí nhanh, cứu sống bệnh nhân tổn thương tim nặng
  • Phau thuat ket hop gay xuong phuc tap
  • Tán sỏi nội soi ngược dòng
  • http://benhvientuyenquang.org.vn/khoa-mat/

Đảng bộ Bệnh viện

 

 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2015-2020
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Phạm Quang Thanh Phó Giám đốc Sở Y tế; Bí thư Đảng ủy Bệnh viện; Giám đốc Bệnh viện
2 Ngọc Đại Cương Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bệnh viện; Phó Giám đốc Bệnh viện; Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình
3 Nguyễn Thành Hưng Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện; Phó Giám đốc Bệnh viện; Trưởng khoa Nội Tiêu hóa
4 Đoàn Lương Anh Ủy viên BTV Đảng ủy Bệnh viện; Phó Giám đốc Bệnh viện; Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện 
5 Phạm Trọng Thuật Ủy viên BTV Đảng ủy Bệnh viện; Phó Giám đốc Bệnh viện; Trưởng khoa Phụ sản & KHHGĐ
6 Phạm Thị Hồng Thu Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư chi bộ Hành chính - Tài chính kế toán; Trưởng phòng Tài chính kế toán
7 Lý Thị Thơ Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư chi bộ Kế hoạch tổng hợp; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Trưởng khoa Nội Thận khớp
8 Đỗ Thị Thu Giang Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư chi bộ khoa Nhi; Trưởng khoa Nhi
9 Tạ Thị Xuân Thanh Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư chi bộ Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn; Trưởng phòng Điều dưỡng
10 Nguyễn Kim Cương Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư chi bộ Ngoại tổng hợp; Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
11 Ma Hoàng Mậu Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư chi bộ khoa Chẩn đoán hình ảnh; Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
12 Nguyễn Thành Tuyên Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Phó Bí thư chi bộ Y học dân tộc; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng khoa VLTL-PHCN
13 Nguyễn Hữu Chức Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư chi bộ khối Nội; Trưởng khoa Nội tổng hợp
14 Nguyễn Ngọc Tuyên Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Phó Bí thư chi bộ Kế hoạch tổng hợp; Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ
15 Chu Minh Hạc Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư Chi bộ  Dược - Vật tư; Trưởng khoa Dược
(Đã nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018)

 
* Trong đó:
 
1- Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện gồm 05 đ/c:
- Phạm Quang Thanh -  Bí thư Đảng ủy Bệnh viện
- Ngọc Đại Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện
- Nguyễn Thành Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện
- Đoàn Lương Anh - Ủy viên
- Phạm Trọng Thuật - Ủy viên
 
2- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bệnh viện gồm 05 đ/c:
- Ngọc Đại Cương - Chủ nhiệm UBKT
- Phạm Thị Hồng Thu - Phó chủ nhiệm UBKT
- Tạ Thị Xuân Thanh - Ủy viên
- Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên
- Nguyễn Mạnh Tùng - Ủy viên